top of page

Privacyverklaring

Mireille van Kempen Moments to Remember hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Mireille van Kempen Moments to Remember  en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Mireille van Kempen Moments to Remember website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Mireille van Kempen Moments to Remember maakt geen gebruik van Google Analytics of van cookies.

 

Mireille van Kempen Moments to Remember en persoonsgegevens

Mireille van Kempen Moments to Remember neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij aangegrepen om ons beleid voor databescherming en dataveiligheid te controleren en aan te passen aan de nieuwe inzichten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

Mireille van Kempen Moments to Remember verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) zullen niet worden doorgegeven aan derden behalve aan de toegestane en benoemde sub-verwerkers.

 

Wijzigingen

Mireille van Kempen Moments to Remember behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

Mireille van Kempen Moments to Remember. (KvK 73430706), hierna te noemen Mireille van Kempen, verleent u hierbij toegang tot www.mireillevankempen.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Mireille van Kempen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.mireillevankempen.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mireille van Kempen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Mireille van Kempen spant zich in om de inhoud van www.mireillevankempen.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.mireillevankempen.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.


In het bijzonder zijn prijzen op www.mireillevankempen.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.mireillevankempen.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mireille van Kempen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mireille van Kempen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mireille van Kempen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page